SOLSKÄRMNING SOM FRAMTIDENS FÖRSTA VAL

Ny internationell studie jämför för första gången direkt solavskärmning med luftkonditionering i förhållande till energi och inomhusklimat.

April 2022

Solavskärmning kan minska energiförbrukningen i europeiska byggnader med upp till 60% runt år 2050. Förhindra 100 miljoner ton CO2-utsläpp. Och spara 285 miljarder Euro enligt den nya studien.

 

Det är välkända Guidehouse ligger bakom studien som för första gången direkt jämför solskyddets betydelsen av luftkonditionering i förhållande till energi och inomhusklimat. Och det är en tydlig indikation på hur utfallet blir. 

 

SKYHÖGA ENERGIPRISER KONTRA LÅNGSIKTIGT TÄNKANDE

Prognoserna visar att vi kommer att behöva mer och mer nedkylning i framtidens Europa.

Klimatförändringar går hand i hand med högre temperaturer och mer långvariga och intensiva värmeböljor.

 

Det förväntas alltså att vi kommer att behöva 60 % mer kyla i Europas byggnader i framtiden enligt studien.

 

Men aktiv nedkylning är en dyr, här-och-nu och mycket energikrävande lösning. Medan smart solskydd monterat på utsidan av byggnaden är påtagligt energireducerande lösning som också är långvarig och inomhusklimatvänlig.

 

Byggnader är den största energikonsumenten i Europa

När energipriserna samtidigt skjuter i höjden, och vi går över till andra energiformer, blir de långsiktiga fördelarna med extern solavskärmning slående.

 

Inte bara mätt i termer av energieffektivitet, utan också betraktat som en stabil följeslagare vad gäller ekonomi och resultat, inomhusklimat och välbefinnande inomhus.

 

"Byggnader är idag den största energikonsumenten i Europa. De använder 40% av vår energi och står för 36% av utsläppen av växthusgaser. Den här studien visar att det inte får bli fler förseningar och att solskydd måste vara förstahandsvalet i kampen mot överhettning i byggnader."

Det uppger Anders Hall, ordförande för den europeiska ideella solskyddsföreningen ES-SO, i ett pressmeddelande som svar på utredningen av Guidehouse.

 

OLIKA FOKUS PÅ DANSKA KONTRA INTERNATIONELLA STUDIER

Medan en färsk dansk rapport framhåller mer vädring, frisk luft och ventilation som vägen framåt för ett bättre inomhusklimat i landets skolor, ligger fokus i den nya internationella studien på något helt annat.

 

Här framhåller man istället passiv energi som styrd solavskärmning, vilket både kan innebära stora energiminskningar och förbättrat inomhusklimat. Inte bara i skolor, utan i Europas byggnader i allmänhet.

 

Vädring, frisk luft, ventilation och solskydd utesluter inte varandra. Och extern solavskärmning  enbart kan inte lösa alla utmaningarna på vägen mot mer hållbarhet och den gröna omställningen. Men det är påvisat en bidragande och mer än någonsin nödvändig faktor på vägen mot den gröna omställningen.

 

 

• Bakom den nya internationella studion står Guidehouse, som i decennier har fungerat som rådgivare till både statliga och kommersiella marknader över hela världen

 

• Studien förbereddes för ES-SO, den europeiska ideella solskyddsföreningen med säte i Bryssel

 

• Den danska studien "Masseeksperiment 2021" arrangerades av Astra, utvecklad i samarbete med DTU BYG och finansierad av Realdania

Vill du bli kontaktad av en rådgivare?

Oavsett om du är privatperson eller professionell så inleder vi med ett samtal, utan förpliktelser, om ditt projekt. Du kan fylla i formuläret längst ner på sidan så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Annars är du alltid välkommen att ringa oss på tel 08-668 14 20.