DOKUMENTERAD HÅLLBARHET

DOKUMENTATION ÄR VÄGEN FRAMÅT

En EPD är en detaljerad dokumentation av en produkts påverkan på miljön i olika skeden av dess livscykel. Därför har vi nu en EPD Miljövarudeklaration på våra skärmar, rullgardiner, mörkläggningssystem, fönstermarkiser och markisoletter. Läs mer om certifieringen på EPD Danmarks hemsida.

 

Se våra specifika EPD:er längre ner på sidan.

 

EPD:er SOM VERKTYG

EPD spelar en viktig roll för byggcertifieringar som DGNB, LEED och BREEAM. De underlättar också för arkitekter och byggherrar i arbetet med att jämföra miljöpåverkan av olika materialval i byggandet.

DE FÖRSTA STEG

Det finns stor potential i kartläggningen av byggmaterial i förhållande till hur vi bygger i framtiden. EPD är bara en av många former av dokumentation som visar att man tar sin miljöpåverkan på allvar. Våra skärmar var först ut med att få EPD miljövarudeklaration på eftersom de är ett viktigt inslag i hållbart byggande. Det är viktigt för oss att dokumentera vad vi redan praktiserar gällande våra produkter, inklusive skärmar, som en hållbar, effektiv och konkurrenskraftig lösning.

LADDA NED VÅRA EPD:ER

 • EPD - Screens

  Ladda ner

 • EPD - Rullgardin

  Ladda ner

 • EPD - Mörkläggning

  Ladda ner

 • EPD - Markiser & markisoletter

  Ladda ner

FAKTA OM CERTIFIERINGSSYSTEMEN

Hållbarhet handlar inte bara om energieffektivitet utan i lika hög grad om trivsel, miljö och ekonomi, vilket avspeglas i de tre certifieringssystemen.

 

DGNB. Tyskt system och det mest lämpade systemet för danska förhållanden, enligt Danish Green Building Council. Certifieringen är den mest långtgående och bedömer kvalitet utifrån miljömässiga, ekonomiska, sociala, funktionella och tekniska förhållanden samt process- och lokaliseringsförhållanden.

 

BREEAM. Engelskt system. Anpassat till det enskilda landet och/eller europeiska standarder. Hållbara byggnader bedöms efter tio kategorier: förvaltning, hälsa och trivsel, energi, transport, vatten, material, avfall, arelanvändning och ekologi, föroreningar och innovation.

 

LEED. Amerikanskt system baserat på amerikanska standarder. Särskilt relevant för företag på den internationella marknaden. Utöver energiförbrukningen bedömer certifieringen även byggnadens läge, vattenförbrukning, materialval, inomhusklimat, drift, avfall och en rad andra parametrar.