EN DEL AV ETT STÖRRE SAMMANHANG

Fischer Fönsterdesign ingår i danska Fischer Group som är en av Skandinaviens ledande leverantörer av solskydd utomhus och inomhus, gardiner, mörkläggning och akustiklösningar.

 

Fischer är den första danska medlemmen i ES-SO, The European Solar Shading Organisation.

Inbjudan till medlemskap är baserat på vår ledande position inom solavskärmning i Skandinavien, vilket vi givetvis har tackat ja till.

Det betyder att Fischer, som en del av Fischer Holding, nu är medlem i ES-SO som den första danska representanten från solavskärmningsindustrin någonsin.

NÄRA DEN POLITISKA SCENEN I EU

ES-SO, med huvudsäte i Bryssel, nära den stora Europeiska politiska scenen, är en ideell paraplyorganisation för den professionella solskyddsindustrin i EU. Perspektiven är många och pekar bara framåt, även internationellt:

Som språkrör för solavskärmningsbranschen ansvarar ES-SO dels för spridning av understödd kunskap om bl.a. energireduktion, inomhusklimat, ekonomi och färre CO2-utsläpp vid val av solskydd. Och dels agerar den som en internationell aktör med reell möjlighet att påverka beslut på högsta politiska nivå.

SPARA 685 MILJARDER EURO FRAM TIL ÅR 2050

Stora energibesparingar uppnås framförallt genom att använda utvändigt solskydd. Men även minskad risk för överhettning av byggnader och förbättring av inomhusklimatet är avgörande parametrar för ett mer hållbart Europa med ambitionen om ett klimatneutralt EU år 2050.

 

Siffrorna talar ett tydligt språk.

Bland annat visade en färsk rapport från konsultföretaget Guidehouse i en direkt jämförelse med luftkonditionering att
Solavskärmning kan:

  • Minska energiförbrukningen i byggnader med 60 %
  • Innebära 100 miljoner ton mindre CO2-utsläpp
  • Bidra väsentligt till klimatanpassning av det europeiska byggnadsbeståndet
  • Spara 685 miljarder euro fram till år 2050

 

 

Vi är stolta över medlemskapet i ES-SO och vi ser fram emot att kunna bidra till mer kunskap om de relevanta – och absolut nödvändiga – fördelarna med i synnerhet utvändig solavskärmning som ett medel för att höja energieffektiviteten.
Och därmed bidra till att peka pilen i rätt riktning för solavskärmning och ett grönare europeiskt byggnadsbestånd.
Solskydd enbart kommer givetvis inte att lösa uppgiften men det är absolut ett betydelsefullt bidrag som inte får förbises under de kommande decennierna.

 

LÄS MER OM ES-SO