PERSONDATAPOLICY

På Fischer prioriterar vi datasäkerhet och sekretess och alltid i enlighet med lagen. Denna personuppgiftspolicy innehåller tydliga riktlinjer för hur Fischer behandlar dina personuppgifter. Följande förklarar hur vi använder de personuppgifter som du lämnar efter dig och/eller lämnar till oss när du besöker vår webbplats, samt när du använder de olika tjänsterna på vår webbplats.

DATAANSVARIG OCH KONTAKTINFORMATION

Wollmar Yxkullsgatan 15C

118 50 Stockholm

 

T: 08-668 14 20

E: [email protected]

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Fischer Fönsterdesign samlar in information om dig när du aktivt anger information på fonsterdesign.se. De personuppgifter som du själv tillhandahåller och som vi samlar in kan till exempel innehålla ditt namn, e-postadress, hemadress, telefonnummer och liknande identifieringsuppgifter. Dina personuppgifter samlas in i ett eller flera av följande fall:

• När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev

• När du surfar på webbplatsen, inklusive cookies

• När du deltar i aktiviteter på vår hemsida, inklusive tävlingar

 

Även om du använder din e-postadress i mer än ett av ovanstående fall kommer din information endast att samlas in och registreras på ett ställe.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Fischer samlar in och använder personuppgifter i samband med följande aktiviteter:

• Prenumeration på nyhetsbrev

• Deltagande i tävlingar, evenemang och liknande

• Utskick av marknadsföringsmaterial, inklusive inbjudningar till event och utdelning av rabattkoder

• Insamling och utvärdering av kundrecensioner

• Statistik och analys av trafik

• Andra marknadsföringsinitiativ

Det är viktigt att notera att Fischer Fönsterdesign endast använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta, såvida inte tillämplig lag tillåter oss att kontakta dig utan ditt föregående medgivande.

 

 

Fischer  Fönsterdesign samlar in statistik över användarnas besök på olika delar av webbplatsen såväl som användarnas produktpreferenser. Dessa uppgifter innehåller inte personlig information. Vi använder denna data för att förstå hur våra användare använder webbplatsen, och i syfte att  förbättra den. Vi kan inte se vilka sidor du har besökt innan eller besöker efter du lämnar vår webbplats. 

 

 

Vi samlar också in data om vilka produkter våra användare föredrar. Denna information används också för att förbättra webbplatsen. Vi säljer eller förmedlar inte information om våra användares navigering och användning av vår webbplats.

 

 

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke. I särskilda fall, och i enlighet med lagen, kan det bli nödvändigt att lämna uppgifter till myndigheter eller polis.

ÖVERFÖRING TILL ANDRA PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Hos Fischer lämnas dina personuppgifter endast vidare till tredje part när vi har fått ditt uttryckliga samtycke. I vissa situationer, och i enlighet med lagen, kan det vara nödvändigt att vidarebefordra dina uppgifter till myndigheter eller polis.

DELNING OCH ÖVERFÖRING AV DATA

Dina personuppgifter är endast tillgängliga för de interna medarbetarna eller avdelningar som behöver denna information för att fullfölja den avsedda hanteringen. Vid behov kan dina personuppgifter delas internt inom Fischer-gruppen.

Vi vidarebefordrar inte personuppgifter till företag, organisationer och privatpersoner utanför företaget, förutom i de fall vi har ditt samtycke. Vi delar personuppgifter med leverantörer och underleverantörer (databehandlare och metadatabehandlare) som utför vissa uppgifter för vår räkning. Våra samarbetspartners behandlar denna delade data i enlighet med vår integritetspolicy och andra gällande sekretess- och säkerhetsåtgärder.

 

Dessutom, under vissa omständigheter och i enlighet med lagstiftning, kan personuppgifter vidarebefordras till tredje part om vi värderar att tillgång till data är nödvändig för att följa rådande lagar och förordningar, vid rättsliga åtgärder eller begäranden från offentliga myndigheter i enlighet med gällande rätt.

Det kan till exempel vara överlämnande av personuppgifter till polis eller myndigheter där det bedöms nödvändigt att genomföra utredningar om:

 

• Eventuellt brott

 

• Identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot någon som kan bryta mot ett avtal de har med oss

 

• Utreda säkerhetsintrång eller samarbeta med statliga myndigheter gällande rättsliga förfaranden

COOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår Cookiepolicy, som du hittar här

SÄKERHET

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller våra säkerhetsstandarder. I överensstämmelse med dem strävar vi efter att skydda kvaliteten och integriteten hos dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Som privatperson har du rätt att när som helst få insyn i de personuppgifter om dig som vi behandlar, med förbehåll för vissa lagstiftningsundantag. Detta innefattar rätten att protestera mot insamling och vidarebefordran av dina personuppgifter samt rätten att få dina personuppgifter korrigerade, raderade eller blockerade. Dessutom har du rätt att begära ut de upplysningar du har gett oss och få den vidarebefordrad till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

 

För att begära insyn i dina personuppgifter kan du skicka ett mejl till oss. Inom en rimlig tidsram skickar vi den information vi har om dig i ett word-dokument, som du fritt kan vidarebefordra till andra. Om informationen vi har om dig är felaktig eller inaktuell kan du begära att få den raderad eller rättad. Vi strävar efter att uppfylla dina önskemål och behåller endast korrekt och uppdaterad information.

 

Menas du att vår information om dig är ofullständig har du rätt att skicka oss ett skriftligt uttalande som underlag för att komplettera denna information. Du kan när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss på [email protected].

Vi kommer att tillmötesgå din invändning om vi inte har betydande legitima grunder att fortsätta behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

 

Om du inte håller med om ett beslut om radering eller behandling av dina personuppgifter, eller anser att vi inte behandlar dina uppgifter enligt reglerna, är du välkommen att kontakta oss via e-post. Vi ser seriöst på dina rättigheter och alla klagomål om vår behandling av personuppgifter kommer att tas på allvar och bedömas individuellt av vår personuppgiftsansvarig, som återkommer till dig med en bedömning så snart som möjligt.

 

Om du fortfarande inte samtycker till vår behandling av dina personuppgifter har du tillgång att klaga till Dataskyddsmyndigheten på [email protected]

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Du kan när som helst återkalla de samtycken du har gett oss. Dina personuppgifter kommer då att raderas, såvida vi inte, på andra grunder, kan fortsätta behandlingen och/eller lagringen. Om du vill återkalla ditt samtycke måste du kontakta oss på [email protected]

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra hemsidor eller integrerade hemsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på andra företags webbplatser eller för dessa företags policy för insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser uppmanas du att läsa webbplatsens integritetspolicy och andra relevanta policyer.