SERVICE, REPARATION OCH KVALITET – EN KÄRNFRÅGA

Hög kvalitet och professionellt underhåll ger våra produkter lång livslängd. Vilket är resultatet Fischer Fönsterdesigns särskilda samspel mellan vår produktionsavdelning och team av specialiserade monteringstekniker.

 

Våra monteringstekniker garanterar att dina Fischer Fönsterdesign-lösningar är i de bästa händer. Vi utför nämligen årligt underhåll av din produkt via en servicebesiktning som omfattar funktionskontroller, löpande efterspänning och smörjning vid behov. Automatik och sensorer inspekteras och justeras så att systemet fungerar optimalt.

Fem skäl att ingå ett serviceavtal med oss

Med ett serviceavtal är du säker på att dina solavskärmningssystem kommer att underhållas kontinuerligt. Ett serviceavtal innebär återkommande besök av en av våra servicetekniker som inspekterar, testar och underhåller solskydden och dess funktionalitet. Men vi anpassar gärna våra serviceavtal till den enskilda kunden.

1. INGA OBEHAGLIGA ÖVERRASKNINGAR

Du vet din årliga kostnad för service och varje år får du en uppskattning av livslängden på dukar och andra delar, på så sätt undviker du överraskningar.


 
2. DU BEHÖVER INTE SJÄLV KOMMA IHÅG ATT BESTÄLLA SERVICE

Avtalet är en del av vår ordinarie planering och med en årlig besiktning kan du räkna med att alltid ha ett driftsäkert solskydd.


 
3. TEKNIKER SOM ÄR INSATTA I DIN LÖSNING

Vid den årliga servicebesiktningen möter du samma servicetekniker. De kan ditt solskydd och vet exakt hur det fungerar.

4. SERVICE NÄRA DIG

Våra service- och reparationsavdelningar täcker hela landet och är därför aldrig långt borta. Vi har egen produktion och därmed snabb och effektiv leverans.


 
5. GARANTERAD REKLAMATIONSRÄTT

När du har ett fast serviceavtal är du garanterad reklamationsrätt samt garanti på ditt solskydd.

Expertis & flexibilitet

Vi har en egen monteringsavdelning med specialiserade tekniker som har stor kunskap om alla våra lösningar. Vi kan även ta hand om elanslutning så att du inte behöver samarbeta med fler partners än absolut nödvändigt.


 
Med egen produktion kan vi även styra allt från design och produktion till montering, service och reparation. Och så är vi flexibla: Vi servar och reparerar alla typer och märken av solavskärmning, mörkläggning och interiörskärmar i hela landet.

Vad är en servicebesiktning?

Även de bästa solavskärmningssystem bör inspekteras regelbundet och vi rekommenderar att alla externa solskyddslösningar kontrolleras regelbundet så att eventuella mindre skador upptäcks i tid. Detta minskar risken för driftstopp samtidigt som den totala livslängden förlängs. En servicebesiktning kan antingen ske i form av ett fast serviceavtal eller som ett engångsbesök.


Vår rikstäckande service- och reparationsavdelning står alltid redo att ge dina solskyddsssystem en servicekontroll oavsett typ, fabrikat och år.

SERVICEINSPEKTIONEN SOM EN HUVUDREGEL INKLUDERAR:

 

• Test av motorer

 

• Test och justerering av ändstopp

 

• Test av automatiska komponenter (sol-, vind-, regn- och temperaturövervakning)

 

• Skadekontroll av dukar/lammeller/persienner

 

• Kontroll av lager, efterspänning, fästen och ändstift i bottenlisten

 

• Visuell kontroll av ytskador på aluminium

Efter servicebesiktningen upprättar vi en rapport över de delar som bör bytas och eventuella rekommenderade reparationer. Du får då en offert och när vi kommer överens om pris och process kan vi påbörja arbetet.

Ring service

Vi erbjuder även jourtjänst med möjlighet att inspektera och reparera dina solavskärmningssystem på plats. Vid större skador demonterar vi systemet för att reparera det i vår verkstad där vi sköter alla typer av reparationer som metallbearbetning, svetsning, byte av dukar, färgreparationer m.m.

Vår erfarna servicesamordnare ser till att service- och reparationsärenden prioriteras så att de allvarligare felen åtgärdas först.